Filantropický večer New Spirit Of Love Gordana Turuk

10/2017 Rafinery Gallery, Bratislava

Účasť na filantropickom večeri Gordany Turuk a prezentácii novej kolekcie umeleckých diel zo skla a drahých kovov pre interiéry, za prítomnosti médií.