SPOLOČNOSŤ

TOLICCI je dizajnérske štúdio, ktoré bolo založené v januári roku 2014 vo Vrútkach v blízkosti Martina. Pôsobíme v rámci celého Slovenska, Českej republiky s nosnou klientelou v bratislavskom regióne. Zaoberáme sa návrhom interiérov vo veľkej podrobnosti vizuálneho a následne aj technického spracovania potrebného k samotnej realizácii interiéru. Spoločne s našimi partnerskými spoločnosťami a overenými profesistami z praxe zabezpečujeme aj  finálnu realizáciu s koordináciou dizajnéra návrhu, aby sme tak návrh previedli do čo najdokonalejšej reality.
Štúdio disponuje tímom profesionálnych, prevažne študovaných interiérových dizajnérov – magistrov umenia interiérového dizajnu (Mgr. art.), študovaných konštruktérov nábytku, ktorí skreslia technické, stavebné a výrobné podklady potrebné pre následnú realizáciu. Súčasťou tímu sú profesionálni 3D vizualizátori a grafici, ktorí privedú projekt interiéru už v štádiu jeho návrhu do takmer úplnej finálnej reality za pomoci profesionálnych grafických 3D programov, čo je zároveň aj našou veľkou devízou.
V rámci zahraničia (mimo územie Slovenskej republiky) dodávame len kompletný projekt návrhu interiéru bez realizácie. Realizáciu si zabezpečuje klient, následne klientovi na diaľku (v prípade potreby aj osobne) ponúkame možnosť konzultácie a koordinácie realizácie návrhu.