TRENDY BÝVANIE 2016

01/2016

Príspevok zakladateľa štúdia k téme o horskom chalet štýle a základných prvkoch v tvorbe tohto štýlu pre kuchyne v týchto objektoch.